شادیشادی، تا این لحظه: 5 سال و 11 ماه و 7 روز سن داره

شهزاده ی رویا، شادی زیبا

خوشگل ما، داره بزرگ میشه!

سلام دختر قشنگم، سلام عسل خانوم، سلام شیرین بانو خوبی خوشگلم، دل من و بابایی حسابی برات می تپه. شادی جون هفته پیش مامان رفته بود سونوگرافی، آخه دکتر گفته بود باید خوشگل خانوم اندازه و وزنش معلوم بشه. رفتم سونو و دکتر سونوگراف از بس سرش شلوغ بود و حواسش نبود، هم وزنت رو و هم تاریخ تولدت رو اشتباه زده بود. وقتی اومدم خونه متوجه اشتباه دکتر شدم و چون پنج شنبه بود نمی تونستم کاری کنم و باید صبر می کردم تا شنبه. آخه دلواپس بودم که کوچولوی نازمون وزنش خیلی کمه. بابا خیلی ناراحت بود. خلاصه شنبه شد و من رفتم دوباره سونو و دکتر متوجه اشتباهش شد و کلی ازم عذر خواهی کرد. نفس مامان، گل بابا داره بزرگ می شه. ...
26 مهر 1392
1